Antioksidanter holder deg frisk!

Antioksidanter beskytter cellene i kroppen vår mot såkalte frie oksygenradikaler og verner oss på denne måten mot kreft, hjertesykdommer og andre degenerative sykdommer. 

Antioksidant er en klassifisering av flere organiske substanser, for eksempel vitaminene C, E og A, og selen og betakaroten. De finnes i karetonidene som er meget utbredt i planteriket – mer enn 1 000 varianter er identifisert. En annen gruppe antioksidanter er plantefenolene – mer enn 8 000 forskjellige er isolert.

 I dag er det samlet identifisert 12 455 forskjellige som du blant annet finner i rikt monn i frukt og grønnsaker. 

Hva er oksidert stress
Hver dag utkjempes det en kamp på liv og død i cellene våre som har med kroppens aldring å gjøre. Denne striden har pågått så lenge det har vært liv på jorda. I cellene våre foregår det en forbrenning (oksidering ) som skaper energi. Når kroppen forbrenner energi produseres det frie oksygenradikaler som er kjemisk ustabile og kan gjøre skade på vår helse.

Disse kalles gjerne frie radikaler eller oksidert stress.  Kroppen klarer seg fint med et visst nivå av disse stoffene, men blir de for mye av dem kan de skade cellene våre. De kan blant annet skade arvestoffet vårt, DNA, slik at det dannes mutasjoner som, hvis de blir mange nok, kan gi kreftceller. Røyking, forurensing, stress og stråling kan øke kroppens produksjon av frie radikaler. 

De frie radikalene vil hele tiden prøve å reagere med andre stoffer i kroppen for å bli stabile igjen. På denne måten kan de skape celleforandringer.

Her er det antioksidantene kommer inn å stopper de frie radikalene ved å opptre som stedfortreder for andre kjemiske stoffer. Forskning viser at du trenger tusener av forskjellige antioksidantene fra frukt og grønnsaker hver dag siden disse er  avhengig av hverandre og jobber sammen i komplekse prosesser for å beskytte deg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *