Barn hermer etter kostholdet til sine foreldre!

Foreldre som synes det er viktig at barna sine spiser frukt og grønnsaker bør se nærmere på disse nye studier.

En studie med 120 barn i som fikk lov til å “kjøpe” mat i en “leke matbutikk”, viste at allerede fra 2 års alderen hadde barna en tendens til å speile matvalgene som foreldrene ville gjort.

Barn som valgte godteri, sukkerholdige drikker og potetchips hadde stort sett foreldre som spiste slike produkter. Barn som hadde sunnere og mer helsemessige valg så også ut til å følge valgene til sine foreldre.

Disse funnene indikerer at selv unge barn ikke strekker seg ut etter søstsaker når de får sjansen – istedenfor former de sine vaner basert på hva forledrene legger i handlekurven.

Noe å tenke på neste gang du har barnet med i butikken.

Kilde: Reuters November 3, 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *