Barn spiser alt for lite frukt og grønnsaker

barn-og-frukt.jpgBarns spisevaner avsløres gjennom forsknings- prosjektet Pro Children, som er gjennomført i regi av EU, og som også avslører norske barns spisevaner. 

Til sammen deltok 13 000 11-åringer fra ni ulike land i den omfattende undersøkelsen, som har kartlagt matvaner og forbruk av frukt og grønnsaker. Og resultatet var nedslående:

Barn i alle disse europeiske landene spiser for lite frukt og grønt. Kun 1 av 3 norske 11-åringer spiser frukt minst én gang hver dag, og bare 40 prosent av de spurte 11-åringene spiser grønnsaker hver dag. Det plasserer Norge tredje nederst på listen.  

Erfaringen fra nyere norsk forskning viser hvor viktig det er at barn i alle aldere får frukt og grønt til lunsjmåltidet. Husk at barn som spiser mer frukt og grønnsaker , også spiser mindre søtsaker og drikker mindre brus. 

Hvordan kan barn og unge spise mer frukt og grønt? 

Jeg anbefaler dere å se nærmere på de undersøkelser som er gjort i regi av www.Childrensresearch.org . Så langt har mer enn 70.000 barn og ungdommer hvert med i undersøkelsen og resultatene er veldig positive. 

Organisasjonen Childrensresearch har fremtredende helseeksperter i styret, og undersøkelsen viser veldig gode resultater for barn og unge som spiser JuicePlus+.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *