Blå, røde og lilla frukt og grønnsaker bekjemper kreft!

vegetables.jpgEn ny studie publisert i det prestisjefulle medisinske tidsskriftet, ”The Lancet” viser sterke bevis på at mat som er farget med kunstige tilsetninger kan påvirke oppførselen til barn på en negativ måte.

Det er interessant å merke seg at næringsstoffer i naturen som har til oppgave å sette farge på frukt og grønnsaker, faktisk medvirker til å forbedre helsen til barn og voksne.

Ser man på den sterke kontrasten mellom de fargestoffene som er laget i labratoret i forhold til farger som naturen selv lager, ser man en trend som er forutsigbar. Når et kjemisk stoff laget i labratoriet sammenlignes med et tilsvarende naturlig stoff fra naturen, kommer alltid naturen best ut.

En gruppe forskere ved Ohio State University, annonserte i august i år at anthocyanins, næringsstoffet som gir mange frukt og grønnsaker deres blå, røde eller lilla farge, er i stand til å stoppe veksten av kreftceller i tarmen hos forsøksrotter, mens de friske cellene i tarmen forble intakte.

“Det er mulig å bruke naturlig anthocyanin basert mat, istedenfor en syntetiske fargestoffer”, sier Mona Giusti, som leder studien. ”Ved å bruke naturlige fargestoffer fra frukt og grønnsaker, vil du likevel beholde deres helsebringende effekter.”

Mat som frukt og grønnsaker er kjent for å inneholde mange nyttige næringsstoffer, og vitenskapen begynner i dag å forstå hensikten med dette fenomenet. ” Frukt og grønnsaker inneholder mange komponenter, og vi har nettopp startet å finne ut hva de er og hvilke som gir best helseeffekt,” sier Giusti.

Frukt og grønnsaker som ble brukt i studien inkluderte druer, reddik, lilla korn, chokeberries, blåbær, lilla og svarte røtter, samt hyllebær.

Frukt og grønnsaker som ble brukt i studien viste seg å være mest effektive, og i henhold til forskerne vil alle frukt og grønnsaker som er rike på anthocyanins, redusere veksten av kreftceller i tarmen.. Alle ekstraktene viste seg å stoppe veksten av kreftceller med minst 50%, men ekstrakter av chokeberry og lilla korn viste seg å ha ytterligere positive effekter.

Gusti anbefaler ikke noen spesiell plante foran noen andre, selv med bakgrunn i denne studien. Det er hundrevis av forksjellige typer av anthocyanins, og forskjellen mellom hver enkelt av dem er ennå ikke helt ut forstått.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *