Dårlige vaner kan gjøre deg 12 år eldre!

Hvis du røyker, eller drikker for mye, ikke trener eller har et dårlig kosthold, kan dette gjøre deg 12 år eldre.

Disse resulatene kommer fra en studie som fulgte 5000 voksne engelskmenn i 20 år. Studien viste 29 prosent av dem som hadde alle disse 4 dårlige vanene døde i løpet av studien. Blandt dem som hadde en av de dårligene vanene døde 8 prosent.

USA Today sier:

“Funnene tilsier ikke at alle som har en sunn livsstil vil leve lenger ennn dem som ikke har det, men det vil øke sannsynligheten for å leve lenger.”

Kilder:
USA Today April 26, 2010
Archives of Internal Medicine April 26, 2010;170(8):711-8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *