Flere bevis på at influensavaksiner ikke virker!

En ny kanadisk studie konkluderer med at å vaksinere hjemmesykepleiere hadde ingen effekt på å redusere antall registrerte influensatilfeller hos eldre som trenger tilsyn.

Etter at det største vaksineprogrammet i Canda er over, viser gjennomgangen av tidligere studier et behov for å tenke alternativt og bruke enklere måter å bekjempe virus på, slik som bedre håndvask.

Dr. Tom Jefferson, som er leder for vaksineforskningen hos Cochrane Colllaboration, har blitt intervjuet i media og sier: “Vi kan ikke se en eneste grunn til å vaksinere noen mot influensa.” Han argumenterer med at vaksinen ikke sparer liv og at de fleste studier bak influensavaksiner er “sludder”.

Kilder:

National Post March 11, 2010
Cochrane Database of Systematic Reviews February 17, 2010;2:CD005187

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *