Frukt og Grønt kan redde 3.000 liv!

Flere tusen nordmenn som årlig dør av kroniske sykdommer, kunne trolig ha vært reddet dersom de hadde lagt om kosten.

Ni av ti nordmenn spiser for lite frukt og grønt. Ifølge Sosial- og helsedirektoratet spiser nordmenn i gjennomsnitt 280 gram frukt og grønnsaker per dag. Det er bare halvparten av det anbefalte inntaket.

Ifølge en omfattende engelsk undersøkelse, omtalt i Verdens helseorganisasjons ”Bulletin of The World Health Organization”, er det årlig så mye som om lag 2,6 millioner mennesker verden rundt, som dør på grunn av et for lavt inntak av frukt og grønnsaker, skriver.

Forskere har regnet seg frem til dette tallet etter å ha vurdert forekomsten av livsstilssykdommer som iskemisk hjertesykdom (akutte og kroniske sykdommer som følge av nedsatt blodforsyning til hjertet), slagtilfeller og kreft i lunger, mage, spiserør, tykk- og endetarm.

Så mye som 31 prosent av alle tilfellene av iskemisk hjertesykdom vil kunne forebygges med de anbefalte mengdene med frukt og grønt på menyen, mener forskerne. Antallet hjerneslag kan bli redusert med 19 prosent. Hva gjelder de ulike kreftsykdommene, skal tilfellene av disse kunne bli redusert med alt fra 2 til 20 prosent.

Nestleder i Nasjonalt råd for ernæring, professor Haakon Meyer, som også er tilknyttet Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet, sier til Dagsavisen at WHO-beregningene kan gjelde inntil 3.000 dødsfall i Norge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *