Harvard forskere skeptiske til multivitaminer!

multivitamin.jpgUt fra estimater anslås det at 35% av den voksne befolkningen i USA regelmessig spiser multivitaminer. Dette kommer fra Harvard forskere som også mener dette kan gjøre mer skade enn godt.

Studier viser at antioksidanter fra syntetiske vitaminer ikke beskytter mot kreft og hjertesykdommer og kan i visse tilfeller forårsake skade. De rapporterer også at nylige kliniske undersøkelser at vitamin B (B6,B12 og folinsyre) ikke forebygger mot hjertesykdommer.

I en studie fant man også økt risiko for kreft blant mennesker som tok større mengder med folinsyre og andre forskere har også foreslått at folinsyre kan ha medvirket til økende tendens til kreft i tarmen hos innbyggere i USA og Canada.

Forskere påpekte også at mens myndighetene har satt krav til merking av kornprodukter for å sikre nivå med innhold av folinsyre som har redusert antall tilfeller med ryggmargsbrokk hos spedbarn, har folinsyretilskudd sammen med multivitaminer øket risikoen for kreft.

”Det er ikke noe bevis på at en daglig multivitamin er skadelig”, konkluderer Harvard nyhetsbrev.

”Likevel ser det nå ut til at det er mulig at høye nivåer med folinsyre hos mennesker som også tar multivitaminer, og likevel spiser helsemessig mat, kan øke risikoen for kreft i tarm og mulig også prostata og brystkreft.”

Kilder:
Natural Foods Mechandiser March 4, 2008
Harvard Men’s Health Watch March 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *