Hvor tas Vitaminer, Mineraler og Fytonæringsstoffer opp i kroppen?

insidekropp1.jpg

Alle disse næringsstoffene går fra magen til tarmene. Der går de gjennom en kompleks prosess hvor kroppen så distribuerer vitaminer, mineraler og fytonæringsstoffer rundt i kroppen basert på sitt eget prioriteringssystem.

Hvis et næringsstoff trenges i et bestemt organ, vil kroppen ta dette fra et område som ikke for øyeblikket er så viktig, for så å gi det til organet som trenger det. På en måte er det som å ”stjele fra Per og gi til Tor” aktivitet. Derfor er det så viktig at du sørger for en god tilførsel av vitaminer, mineraler og fytonæringsstoffer hver eneste dag, og spesielt via et høyt inntak av friske frukt og grønnsaker.

Vitaminer, Mineraler og Fytonæringsstoffer bør ikke sees på som uavhengige substanser, men et nettverk med tusenvis av forskjellige næringsstoffer som er helt avhengig av hverandre og virker samtidig sammen i komplekse prosesser. Hvis du mangler noen næringsstoffer, setter du hele nettverket ut av balanse.

”En mangelfull sammensetning av vitaminer og mineraler og fytonæringsstoffer fører til at deler av kroppen får funksjonsfeil og kan også brytes ned – og som i domino vil andre deler av kroppen følge etter”.

James F. Balch, M.D. Prescription for Nutritional Healing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *