La maten være din medisin og medisinen være din mat!

sunnmat.jpgKostens betydning for din helse
Helse har tre forutsetninger: Gode spisevaner, mosjon og et avbalansert følelsesliv. Og dette er internasjonalt akseptert – også av den etablerte legeverden – at det er tett sammenheng mellom vår helse og den mat vi spiser. 

Utallige vitenskapelige undersøkelser, utført ved noen av verdens ledende universiteter har klart demonstrert, at de riktige spisevaner ikke alene kan forebygge sykdom og for tidlig aldring, men også påvirke sykdomsforløpet i positiv retning.

Ifølge forskerne har 80 % av alle sykdommer, og minst 50 % av alle kreftsykdommer, sammenheng med hva vi spiser. Uttrykket: “Du er hva du spiser” har fått ny aktualitet. 

Livskvalitet
jumpingwoman.jpgDet påstås ofte at bare vi spiser en “sunn og variert kost” så er vi sikret de vitaminer, mineraler og sporstoffer, som vi måtte behøve. Det holder dessverre ikke lengre! Hvis det er mulig er det best at spise seg til de næringsstoffer vi har bruk for.

Men vi lever i en tid, hvor kosttilskudd er blitt nødvendig på grunn av den stigende forurensning, utpiningen av jorden og foredlingen av matvarene. Det er viktig å finne en kost og de tilskudd som svarer til de individuelle behov.  

Det kan være vanskelig å endre sine vaner, men det er absolutt mulig. Motivasjonen og gevinsten blir å få en bedre livskvalitet og visshet om at man gjør en innsats for å forebygge sykdom – både nå og senere i livet.

Vi skal ikke være fanatiske, men vi kan bruke vår sunne fornuft og lære å lytte litt mer til kroppens signaler. Veldig ofte er en sykdomstilstand blitt varslet med mange signaler, som vi imidlertid ofte velger å overhøre eller kanskje ikke legger merke til. 

Antioksidanter
Det er imidlertid ikke helt likegyldig hva vi spiser. Ernæringsforskere blir i disse år mer og mer beviste om at våres matvaner i stigende grad kan være med på å gjøre oss syke. Ikke kun på grunn av innholdet, men i like så stor grad på grunn av det de ikke inneholder.

5omdagen.jpgEn viktig faktor i relasjon til kroppen sin  evne til at holde seg selv frisk er antioksidanter, og inntil for få år siden var den daglige vitaminpille det nærmeste de fleste nordmenn kom antioksidanter.  

Opprinnelig bestod den største del av menneskets naturlige kost av frukt og grønnsaker, korn/grøt – og av og til kjøtt. Altså en kost med masse plantekjemikalier, plantefibrer, vitaminer og mineraler. Gjennom tiden har vi lært oss å raffinere maten vår, og i den prosess ødelegges en stor del av de viktige næringsstoffer og naturlige antioksidanter som fra naturens hånd finnes i maten.  

Oksidering (nedbrydning)
frieradikaler.jpgAntioksidantene forhindrer oksidering. De fleste kjenner oksidering fra sin egen bil. Når den oksiderer, ruster den. Det samme skjer i kroppen vår. Her er det avfallsstoffer fra kroppens forbrenning som skaper ubalanse som senere kan føre til cellemutasjoner og sykdommer.
Derfor er der viktig å forhindre oksideringen som skjer i kroppen vår.  

Avfallsstoffene kalles også bl.a. Lipide Peroxider eller Frie Radikaler. Dannelsen av avfallsstoffer er en naturlig prosess vi ikke kan forhindre. De dannes samme hvor mye vi beveger oss, spiser, drikker, mosjonerer, røyker … – kort sagt når vi lever, og de er kun skadelige, hvis de ikke blir nøytralisert.

Antioksidantene er med på å nøytralisere de skadelige stoffene og hjelper til med å gjenopprette den fine balansen som er nødvendig for at kroppen kan helbrede seg selv. Antioksidanter finnes i stort tal i frukt og grønt. 

Sykdom kan forebygges
Dette er klart belyst gjennom Framingham studiet, et veldig omtalt studie, som har kjørt i snart 30 år i den lille by Framingham i USA.

Forskere har i alle årene fulgt og kortlagt 1.000 personers liv og kostvaner. Én av konklusjonene herfra er bl.a., at personer som daglig spiser mange frukter og grønnsaker har en langt lavere risiko for å bli rammet av hjertetilfelle og kreft.

Eks. har personer, som spiser 6-9 porsjoner frukt og grønt om dagen op til 66% lavere risiko for at bli rammet av en disse sykdommer. 

5-om-dagen.jpg5-om-dagen
Dette er bl.a. en av årsakene til, at norske myndigheter sammen med hjerte og kreftforeninger har kjørt kampanjer som : “5 om dagen”  for å få øynene opp for befolkningens for viktigheten av å spise flere frukter og grønnsaker.

En meget viktig kampagne som bygger på flere hundre norske og utenlandske undersøkelser, men som nordmenn av ulike grunner ofte ignorerer.   Desverre oppleves det ofte som en uoverkommelig oppgave for de fleste å tilberede og spise min. 600 g. frukt og grønt hver dag, og det er da også kun ca. 4% av befolkningen, som gjør det.

Samtidig reises det fra flere sider begrunnet tvil om kvaliteten på de frukter og grønnsaker som er til rådighet i våre butikker. 

Naturens eget kosttilskudd
Hører du til dem som har vanskeligheter med å spise nok frukt og grønnsaker hver dag – hele året – er der hjelp å få. Jeg anbefaler noen få, men meget veldokumenterte produkter, som alle er basert på råvarer av meget høy kvalitet, og som er dokumentert bio-opptagelig og fri for kjemikalier.

Basis er 17 forskjellige, rå, solmodne frukter, grønnsaker og korn. Produktet heter JuicePlus+ og gir deg 17 velbalanserte frukter og grønnsaker hver dag 

Og husk! – God ernæring kan legge år til ditt liv, men også liv til dine år!  

Helseeksperter anbefaler nå 7-12 forskjellige frukt og grønnsaker hver dag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *