Overvekt reduserer levetiden til barna våre!

De aller fleste vestlige land opplever nå en stor økning av overvekt hos barn. I amerika er to tredjedeler av den voksne befolkningen overvektige, og den samme epidemien ser vi nå hos barna.

I følge ABC News er en tredjedel av barn mellom 2-19 år overvektige. De fleste av disse barna vil utvikle diabetes.

Kostnadene knyttet til helseproblemene som overvekt gir er svært store og vi kan ikke forvente at myndighetene skal kunne finansiere økningen dette gir i helseutgiftene fremover.

ABC News rapporterer også:

Den generasjonen av barn som blir født i 2000 vil mest sannsynlig ha et kortere livssløp enn sine foreldre.

Den økonomiske produktiviteten til denne generasjonen vil også bli mindre enn hva deres foreldre har hatt.

Kilder:
ABC News May 13, 2010