Tradisjonell vaksine mot influensa øker risikoen for å få svineinfluensa.

I september 2009 rapporterer forskere i Canada at de hadde funnet en økt risiko for å få svineinfluensa (H1N1) blant dem som hadde fått tradisjonelle influensavaksiner.

I et utbrudd med svineinfluensa våren 2009 viste det seg at de som tidligere hadde fått vaksiner mot influensa hadde flere tilfeller av svineinfluensa enn dem som ikke hadde vaksinert seg. Det ble derfor foretatt flere nye undersøkelser sommeren 2009 for å undersøke dette nærmere. Disse studier inkluderte 2.700 mennesker med eller uten utbrudd av svineinfluensa.

Den første av disse studier fant at tradisjonelle influensavaksiner ga 68% høyere risiko for å få svineinfluensa. De andre 3 studiene viste tilsvarende en økning på 1,4 til 1,5 ganger økt risiko for å få svineinfluensa hvis de hadde vaksinert seg med vanlige influensavaksiner tidligere.

Kilder:

Physorg April 6, 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *