Våre barn lider, fordi vi ikke har nok fokus på hva de spiser!

gutt1.jpgSom foreldre ønsker vi å gi våre barn alle positive fordeler i livet. Likevel hender det for ofte at vi ikke hat tid (eller ikke lager plass til tid) for å legge til rette for god helse gjennom riktig ernæring. Vi har det for travelt. Vi forstår ikke fullstendig hva det å spise riktig betyr for oss selv. Og vi slåss mot noen rimelig store fiender som “junk food” og “fast food”.

Som et resultat spiser og drikker våre barn for mye sukker, spiser for mange tomme kalorier, og spiser ikke nok av de gode tingene de trenger, særlig friske frukt og grønnsaker. Grunnet dette øker risikoen for våre barn til å utvikle degenerative sykdommer som hjertesykdom, kreft, diabetes og slag i en mye tidligere alder enn nødvendig.

Vi har ikke nok fokus på ernæring og frukt og grønnsaker og barna betaler prisen.

Barn som øker inntaket av frukt og grønnsaker får bedre helse og øker muligheten til å leve bedre lenger.

Juice Plus+® Children’s Health Study er en studie hvor det nå foreligger resultater fra 25.000 delatgere mellom 6 og 18 år. Resultatene er oppløftene og viser at 17 friske frukt og grønnsaker i en kapsel (Juice Plus+®) er veldig bra for barn og unge.Første resultater:

Etter 4-8 måneder ved å spise Juice Plus+® viser undersøkelsen at 80% av barna hadde blitt mer oppmerksom på sin egen helse, og 90% hadde positive resultater å vise til.

 • 46% av barna hadde vært mindre hos legen, mens 29% var mindre borte fra skolen.
 • 41% tok mindre medisiner.Både lærekurven og de fysiske aktiviteter ble dramatisk forbedret, og over 1/3 av barna rapporterte om øket selvtillit.

Spisevaner endret seg også positivt.

 • 58% drikker mer vann og 61% konsumerer mindre sukkerholdige drikker og mindre “fast food”.
 • 43% spiser mer frukt og grønnsaker i tillegg til å ta JuicePlus+.

Voksne deltagere rapporterer om tilsvarende positive resultater i sin helse og ernæring ved å spise Juice Plus+®.

De rapporterer at 82% er blitt mer oppmerksom på sin egen helse, og 85% har noen positive resultater å vise til.

 • 32% av de voksne gikk mindre til lege, mens 35% var mindre borte fra jobben, grunnet mindre sykdom hos seg selv eller sine barn.
 • 27% spiste mindre medisiner.

Spisevaner hos voksne endret seg positivt også.

 • 65% drikker mer vann og 64% drikker mindre sukkerholdige drikker og spiser mindre “fast food”.
 • 59% spiste mer frukt og grønnsaker i tillegg til å ta Juice Plus+®.

Resultater etter et helt år.

Et stort antall av barna, ungdommen og de voksne rapporterer om fortsatte forbedringer i kosthold og livsstil etter å ha spist Juice Plus+® i et helt år, i forhold til de samme forbedringer etter noen få måneder. For eksempel:

 • Omtrent halvparten (46%) av foreldrene i undersøkelsen rapporterer at barna har mindre besøk hos legen etter bare 4-8 måneder. Dette tallet øker til 65% etter et år med JuicePlus+.
 • Likeledes har 39% av barna mindre fravær på skolen etter 4-8 måneder og dette tallet øker til 58% mindre fravær etter et år med JuicePlus+.
 • 41% av foreldrene noterer mindre bruk av medikamenter etter noen måneder og dette øker til 59% etter et år med JuicePlus+.

Vil du vite mer om JuicePlus – Klikk her

Her finner du undersøkelsen: childrenshealthstudy.com

Aud Lene og Roar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *