Vitamin D3 kan redusere muligheten din til å få influensa med 50%.

I henhold til en studie fra 2010 er vitamin D svært effektivt for å unngå influensa.

Faktisk viste det seg at barn som tok lave doser med vitamin D3 hadde 42% mindre tilfeller med influensa sammenlignet med dem som ikke tok tilskudd av vitamin D3.

Denne randomiserte, dobbel blind, plasebo kontrollerte studien inkluderte 430 barn i alderen 6 til 15 år.

Halvparten ble gitt 1,200 IU med vitamin D3 hver dag. Den andre halvparten fikk plasebo.

Det var spesielt for influensa type A at vitamin D3 hadde god effekt

Hvis en tar i betraktning at reduksjonen på 42% i antall influensatilfeller ble oppnådd med en dose på kun 1.200 IU per dag, kan det være mulig at enda bedre resultater med noe høyere doser. Nå er det likevel ikke mengden på dosen som teller, men mengden av vitamin D3 i blodet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *